RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach przetargu na remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach

05.09.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla kwot niższych niż określonych w art. 11 ust. 8
o nazwie:

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU NALEŻĄCYCH DO SIEDZIBY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W PABIANICACH”

Dokumentacja:

SIWZ - PIW Pabianice

Opublikował: Andrzej Śmiechowicz
Publikacja dnia: 05.09.2018

Dokument oglądany razy: 662
« inne aktualności