RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach przetargu na remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby PIWet. Pabianice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla kwot niższych niż określonych w art. 11 ust. 8
o nazwie:

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU NALEŻĄCYCH DO SIEDZIBY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W PABIANICACH”

Dokumentacja:

SIWZ - PIW PabianiceOpublikował: Andrzej Śmiechowicz
Publikacja dnia: 20.09.2018
Podpisał: Andrzej Śmiechowicz
Dokument z dnia: 05.09.2018
Dokument oglądany razy: 3 050